(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP.HCM, hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố trong quý I/2021 khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất xây dựng quý I/2021 theo giá hiện hành ước đạt 52.301 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong tổng giá trị sản xuất xây dựng quý I, hoạt động xây dựng nhà đạt 30.754 tỷ đồng, chiếm 58,8%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 9.756 tỷ đồng, chiếm 18,7% và xây dựng chuyên dụng đạt 11.791 tỷ đồng, chiếm 22,5%.

Nếu tính theo giá so sánh năm 2010, giá trị sản xuất xây dựng trong quý I năm nay ước đạt 37.576 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, hoạt động xây dựng nhà tăng 6,9%; công trình kỹ thuật dân dụng giảm 15,0% và hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 17,7%.

Tuy vậy, theo Cục Thống kê TP.HCM, dù có những tín hiệu khởi sắc, song nhìn chung hoạt động xây dựng trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…. Cục Thống kê đề nghị TP.HCM cần có những biện pháp hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp xây dựng đứng vững trong giai đoạn khó khăn này.