(BĐT) - Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán DVN - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 1.004,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 45,7 tỷ đồng, bằng 162,6% so với cùng kỳ 2020.

DVN cho biết, nguyên nhân lợi nhuận tăng 62,6% do doanh thu hoạt động tài chính từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác của Tổng công ty tăng trong khi chi phí dự phòng đầu tư tài chính giảm. Bên cạnh đó, lợi nhuận của công ty con, liên kết có sự điều chỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, dòng tiền của Dược Việt Nam có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, trong quý đầu năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 42,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 22,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính âm 43 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả nợ vay ròng trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DVN giảm nhẹ 2,5% về 5.951,8 tỷ đồng.