(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I/2021.

Theo đó, trong kỳ, Công ty ước tính doanh thu là 4.193 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước tính là 407 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch năm. Như vậy, so với quý I/2020, lợi nhuận trước thuế tăng 8,8%.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 15.439,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 827,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16,9% và 81% so với kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 10.021,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.400,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 39,4% và 359% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 16,3% lên 25,5%.