(BĐT) - Công ty CP CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I và kế hoạch kinh doanh quý II/2021.

Theo đó, quý I/2021, Công ty ước tính sản lượng khí CNG là 63,71 triệu Sm3, đạt 109% kế hoạch quý; doanh thu ước tính là 644,34 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước tính là 17,5 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch quý I/2021. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý I/2020 tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2021, doanh nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường; nghiên cứu các phương án kinh doanh sản phẩm LNG; thực hiện quyết toán dự án mua hệ thống CNG tại miền Bắc; đảm bảo công tác an toàn, cấp khí ổn định, liên tục cho khách hàng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.337,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 51 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,7% và giảm 39,5% so với cùng kỳ năm trước.