• Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá trong quý I trước bối cảnh COVID

    27/03/2020 15:58

    (BĐT) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82%. Đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn thì mức tăng này của Việt Nam vẫn là mức tăng trưởng khá so với khu vực và trên thế giới.

chuyên đề

Kết nối đầu tư