(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quý I/2019 đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018.
Quý I/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Huyền Trang

Quý I/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,8 tỷ USD, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh: Huyền Trang

Đây là con số kỷ lục so với cùng kỳ trong 3 năm qua (năm 2016 đạt 4,03 tỷ USD, năm 2017 đạt 7,71 tỷ USD và năm 2018 đạt 5,8 tỷ USD).

Về số lượng dự án, tính đến ngày 20/3, cả nước có 785 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 3,82 tỷ USD, tăng 80,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Về điều chỉnh vốn, có 279 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 1,3 tỷ USD, bằng 72,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng trong quý I/2019, cả nước có 1.653 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 5,68 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký.

Ước tính, trong quý I/2019, các dự án FDI đã giải ngân được 4,12 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong số 18 ngành lĩnh vực thu hút vốn FDI, lĩnh vực thu hút nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 8,4 tỷ USD; tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, thứ ba là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Trong quý I, Hồng Kông dẫn đầu 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, tiếp đó là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản...