(BĐT) - Theo số liệu tổng hợp của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I/2019, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 120 triệu USD.
​Trong quý I/2019, Việt Nam đã đầu tư sang 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó Campuchia xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư. Ảnh Internet

​Trong quý I/2019, Việt Nam đã đầu tư sang 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó Campuchia xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư. Ảnh Internet

Trong đó, có 24 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 80,4 triệu USD; 8 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 39,6 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 67,8 triệu USD, chiếm 56,5% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là lĩnh vực ngân hàng với 36 triệu USD và chiếm 30% tổng vốn đầu tư. Bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3 với 10,7 triệu USD, chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Trong quý I/2019, Việt Nam đã đầu tư sang 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với 1 dự án quy mô vốn lớn 59,8 triệu USD, Tây Ban Nha là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, chiếm 49,9% tổng vốn đầu tư. Campuchia xếp thứ 2 với tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 37,9 triệu USD, chiếm 31,5% tổng vốn đầu tư. Hoa Kỳ xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư gần 11 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Trung Quốc, Malta, Australia...