• Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể quốc gia

  07/03/2022 08:00

  (BĐT) - Ngày 4/3/2022, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).
 • Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia: Định hình Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

  03/03/2022 10:00

  (BĐT) - Xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia là cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển để đạt mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đó là quan điểm được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng khẳng định tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra.
 • Hoàn thiện khung định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia

  23/02/2022 08:00

  (BĐT) - Sáng 22/2, Hội thảo Báo cáo định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
 • Để quốc gia trở thành thể thống nhất trong phát triển

  03/02/2022 10:00

  (BĐT) - Phát triển quốc gia như một thể thống nhất, không bị chia cắt, không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính nhằm nâng cao sức cạnh tranh, huy động và sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực vì lợi ích quốc gia là mục tiêu quan trọng của việc lập quy hoạch.
 • Đưa Đông Nam Bộ trở thành trung tâm phát triển năng động

  10/12/2021 10:00

  (BĐT) - Vùng Đông Nam Bộ đang được định hướng trở thành khu vực phát triển kinh tế năng động, hình thành các chuỗi cung ứng toàn cầu, một trung tâm công nghệ, công xưởng chế tạo của khu vực và cả nước. Trong đó, TP.HCM kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm tài chính, tiếp tục là một động lực tăng trưởng của Vùng trong thời gian tới.
 • Sớm xây dựng khung định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia

  25/08/2021 08:00

  (BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì buổi họp với các đơn vị trong Bộ để bàn về khung định hướng làm cơ sở lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 • Đột phá trong quy hoạch để phát triển nhanh

  05/07/2021 10:00

  (BĐT) - Khi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đã có, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phải có những tư tưởng mới, tư duy mới, khác biệt, đột phá trong công tác lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng để đưa đất nước phát triển, đạt được mục tiêu đã đề ra. Công tác triển khai lập quy hoạch cũng cần rà soát lại, có vướng mắc thì cần kiến nghị, đề xuất tháo gỡ ngay.
 • Lập Quy hoạch tổng thể quốc gia: 15 bộ lập 38 hợp phần quy hoạch

  12/02/2020 14:00

  (BĐT) - Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là QHTTQG) dự kiến sẽ được tích hợp từ 38 hợp phần quy hoạch do 15 bộ tổ chức lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là đơn vị tổng hợp, tích hợp các hợp phần quy hoạch này vào QHTTQG. 
 • 5 vấn đề cần quan tâm khi lập Quy hoạch tổng thể quốc gia

  11/11/2019 10:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ những bất cập, khó khăn, tồn tại của các quy hoạch thời kỳ trước, Bộ KH&ĐT đề xuất quan tâm tới 5 vấn đề khi lập QHTTQG.

chuyên đề

Kết nối đầu tư