• Sóc Trăng: 3 trụ cột chính cho phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  05/06/2022 07:36

  (BĐT) - Tỉnh Sóc Trăng đang định hướng phát triển địa phương trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo phương án phát triển dựa trên 3 trụ cột chính là nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến nông lâm sản và chế tạo - hàng tiêu dùng; du lịch và dịch vụ hậu cần (logistics) và giao thông kết nối đồng bộ gắn với cảng cửa ngõ nước sâu. Các trụ cột này dự kiến đóng góp khoảng 80% GRDP và 85% việc làm vào năm 2030.
 • Thẩm định Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

  28/05/2022 18:59

  (BĐT) -  Trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới 2045, mục tiêu phát triển của tỉnh Thanh Hóa là phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Không gian phát triển theo mô hình 4 trung tâm kinh tế động lực - 6 trụ cột tăng trưởng - 6 hành lang kinh tế - 5 vùng liên huyện nhằm tạo thế và lực mới trong sự phát triển của Tỉnh.
 • Hà Nội khẩn trương lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai

  10/09/2021 11:06

  (BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã, theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai. Yêu cầu này được đưa ra nhằm hoàn thành phương án phân bổ và khoang vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh.
 • Thẩm định quy hoạch tỉnh đầu tiên trên cả nước

  23/03/2021 11:47

  (BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa chủ trì buổi họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là buổi họp thẩm định quy hoạch tỉnh đầu tiên của cả nước trong điều kiện chưa có nhiều kinh nghiệm, với nhiều điểm mới theo quy định của Luật Quy hoạch.
 • Tuân thủ nguyên tắc tích hợp của Luật Quy hoạch

  05/11/2018 11:53

  (BĐT) - Tích hợp là nguyên tắc được đánh giá rất cao tại Luật Quy hoạch, giúp giảm được số lượng lớn quy hoạch trong một khu vực. Do đó, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, những quy hoạch trong quá khứ đã làm đều có mục đích tốt nhưng đến giờ không còn phù hợp thì cần phải sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo tính tích hợp, thống nhất như Luật Quy hoạch quy định.
 • Tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tới quy hoạch

  23/10/2018 15:48

  (BĐT) - Tán thành với việc Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch, tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung.

chuyên đề

Kết nối đầu tư