(BĐT) - Công tác quy hoạch đã đạt một số kết quả nhưng chưa được thực hiện bài bản, “chưa ăn sâu vào tiềm thức của người lãnh đạo”, cả về tư tưởng quy hoạch, không gian quy hoạch, hiệu quả quy hoạch, định hướng quy hoạch. Luật Quy hoạch đã có, Bộ Xây dựng phải tập trung, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế cho công tác quy hoạch. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng ngày 18/5/2021.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác quy hoạch phải hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thu hút dân cư và phát triển lĩnh vực bất động sản, phát triển đô thị. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công tác quy hoạch phải hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thu hút dân cư và phát triển lĩnh vực bất động sản, phát triển đô thị. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng yêu cầu, quy hoạch phải xứng tầm với sự phát triển kinh tế, văn hóa và trình độ, năng lực của đất nước, xu thế của thời đại. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, có lớp lang, khắc phục cho được tình trạng chồng chéo trong quy hoạch, những bất cập trong việc thay đổi quy hoạch. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác quy hoạch dứt khoát phải do Nhà nước nắm, không giao cho doanh nghiệp làm quy hoạch. Công tác quy hoạch phải hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thu hút dân cư và phát triển lĩnh vực bất động sản, đô thị.

Đối với phát triển thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu có chiến lược chủ động phát triển thị trường bất động sản, dựa trên chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các vùng, các địa phương; gắn với phát triển thị trường nhà ở hài hòa, hợp lý với mức giá phù hợp với các đối tượng khác nhau, trong đó rất coi trọng phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, các đối tượng yếu thế. Phải điều tiết bằng quản lý nhà nước, bằng cơ chế thuế, tránh tình trạng dòng vốn chỉ chảy vào chung cư cao cấp, biệt thự, mua để đấy không sử dụng, trong khi các đối tượng thu nhập thấp thiếu nhà ở. Chiến lược phát triển bất động sản phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội…