(BĐT) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG). Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý IV/2019 (đến hết ngày 31/12/2019) là 2.779,815 tỷ đồng.
Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2019 là 2.779,815 tỷ đồng, trong khi con số này đến hết quý IV/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2019 là 2.779,815 tỷ đồng, trong khi con số này đến hết quý IV/2018 là 3.504,376 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504,376 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I/2019 (đến hết ngày 31/3/2019) âm 620,643 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý II/2019 (đến hết ngày 30/6/2019) âm 499,932 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019) là 2.019,246 tỷ đồng.

Về trích quỹ, tổng số trích lập vào Quỹ BOG trong quý IV/2019 (từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019) là 1.278,604 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV/2019 (từ ngày 1/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019) là 520,276 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý IV/2019 là 2,250 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý IV/2019: 8 triệu đồng.