Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào?

(BĐT) - Theo Báo cáo Billionaire Census được Wealth-X công bố mới đây, gần 30% tỷ phú thế giới năm 2018 tập trung tại 15 thành phố dưới đây.
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào?
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 1
Tokyo (Nhật Bản) - Số lượng tỷ phú: 29
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 2
Hàng Châu (Trung Quốc) - Số lượng tỷ phú: 31
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 3
Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - Số lượng tỷ phú: 32
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 4
Sao Paulo (Brazil) - Số lượng tỷ phú: 33
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 5
Thâm Quyến (Trung Quốc) - Số lượng tỷ phú: 37
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 6
Mumbai (Ấn Độ) - Số lượng tỷ phú: 38
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 7
Dubai (UAE) - Số lượng tỷ phú: 38
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 8
Los Angeles (Mỹ) - Số lượng tỷ phú: 39
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 9
Singapore - Số lượng tỷ phú: 39
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 10
Bắc Kinh (Trung Quốc) - Số lượng tỷ phú: 55
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 11
London (Anh) - Số lượng tỷ phú: 65
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 12
Moscow (Nga) - Số lượng tỷ phú: 70
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 13
San Francisco (Mỹ) - Số lượng tỷ phú: 75
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 14
Hong Kong - Số lượng tỷ phú: 87
 
Tỷ phú thế giới sinh sống nhiều nhất ở những thành phố nào? - ảnh 15
New York (Mỹ) - Số lượng tỷ phú: 105
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)