Tương quan sức mạnh tuần duyên Trung Quốc với các nước láng giềng

Trung Quốc sở hữu lực lượng tàu tuần duyên đông đảo nhất Đông Á, gần gấp 3 nước đứng thứ nhì Nhật Bản.