Trung Quốc sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ tư

Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ngày 8/12 đã ban hành “Thông báo về việc triển khai tổng điều tra kinh tế toàn quốc.” Mục đích của cuộc điều tra là để có cái nhìn rõ hơn về thực trạng của nền kinh tế, từ đó tạo cơ sở thuận lợi cho công tác hoạch định các chính sách kinh tế. 
Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thông báo của Chính phủ Trung Quốc cho biết đối tượng của cuộc tổng điều tra sẽ là tất cả các doanh nghiệp, chi nhánh độc lập của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể thuộc khu vực thứ hai và thứ ba của nền kinh tế đang hoạt động ở trong nước. 

Nội dung chính của cuộc điều tra sẽ là tình hình cơ bản, cơ cấu tổ chức, tiền lương nhân viên, năng lực sản xuất, tình hình tài chính, tình hình sản xuất và kinh doanh, tiêu thụ năng lượng, công tác số hóa, giao dịch thương mại điện tử, hoạt động nghiên cứu và phát triển của các đối tượng thuộc diện điều tra. 

Thông báo nhấn mạnh đây là cuộc điều tra hết sức quan trọng về tình hình và sức mạnh của đất nước, vì vậy Chính phủ Trung Quốc sẽ thành lập một tiểu tổ lãnh đạo chịu trách nhiệm tổ chức tổng điều tra, đồng thời triển khai nghiên cứu và thực thi các quyết sách đối với những vấn đề quan trọng của cuộc tổng điều tra. 

Chính quyền trung ương và chính quyền các địa phương sẽ chia sẻ các khoản kinh phí phục vụ cuộc tổng điều tra. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng yêu cầu các cá nhân và tổ chức liên quan đến cuộc điều tra không được phép báo cáo không đúng sự thật, che dấu hoặc từ chối báo cáo, thay đổi dữ liệu, giả mạo kết quả điều tra và can thiệp vào quá trình điều tra. 

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra nói trên sẽ được tiến hành trong năm 2018./.


Vietnam+