Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD

(BĐT) - Mới đây, PwC vừa công bố bảng xếp hạng Top 100 công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất toàn cầu. Theo đó:
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD

•  Tổng vốn hóa thị trường của Top 100 tăng 15% so với năm ngoái, đạt 20 nghìn tỷ USD.

•  Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 54 công ty trong Top 100, chiếm 61% tổng vốn hóa thị trường.

•  Trung Quốc giữ vững vị trí thứ hai, với tổng vốn hóa của các doanh nghiệp Trung Quốc trong Top 100 tăng 57% so với 31/03/2017, đạt 2.822 tỷ USD.

•  Top 10 bao gồm 8 công ty Hoa Kỳ và 2 công ty Trung Quốc. Năm ngoái, toàn bộ 10 công ty đều đến từ Mỹ.

Dưới đây là Top 20 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới (tính đến ngày 31/3/2018)

Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 1
1. Apple - Giá trị vốn hóa: 851 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 2
2. Alphabet - Giá trị vốn hóa: 719 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 3
3. Google - Giá trị vốn hóa: 703 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 4
4. Amazon - Giá trị vốn hóa: 701 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 5
5. Tencent - Giá trị vốn hóa: 496 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 6
6. Berkshire Hathaway - Giá trị vốn hóa: 492 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 7
7. Alibaba - Giá trị vốn hóa: 470 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 8
8. Facebook - Giá trị vốn hóa: 464 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 9
9. JPMorgan Chase - Giá trị vốn hóa: 375 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 10
10. Johnson & Johnson - Giá trị vốn hóa: 344 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 11
11. ICBC - Giá trị vốn hóa: 336 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 12
12. Exxon Mobil - Giá trị vốn hóa: 316 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 13
13. Bank of America - Giá trị vốn hóa: 307 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 14
14. Samsung Electronics - Giá trị vốn hóa: 298 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 15
15. Royal Dutch Shell - Giá trị vốn hóa: 263 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 16
16. Walmart - Giá trị vốn hóa: 264 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 17
17. China Construction Bank - Giá trị vốn hóa: 259 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 18
18. Wells Fargo - Giá trị vốn hóa: 256 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 19
19. Nestle - Giá trị vốn hóa: 246 tỷ USD
 
Top 100 công ty toàn cầu có giá trị vốn hóa đạt 20 nghìn tỷ USD - ảnh 20
20. Visa - Giá trị vốn hóa: 246 tỷ USD
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)