Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc

(BĐT) - Theo danh sách Fortune 500 mới nhất của Trung Quốc vừa được công bố hôm 10/7, hai gã khổng lồ Internet Tencent và Alibaba đều có mặt trong 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất trong nước.

Danh sách này, được tổng hợp bởi Fortune China và CICC Wealth Management, khảo sát kết quả hoạt động và thành tính của các doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc trong năm ngoái.

Tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp trong danh sách này đạt 39,65 nghìn tỷ NDT, tương đương 5,96 nghìn tỷ USD, tăng 18,22% so với năm trước đó. Lợi nhuận ròng tăng 24,24% lên đạt 3,48 nghìn tỷ NDT. Ngưỡng doanh thu để lọt vào danh sách năm nay là 13,86 tỷ NDT, tăng 22,4% so với năm trước đó.

Dưới đây là 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc

Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 1

10. Alibaba Groupp Holding Ltd - Lợi nhuận: 67,07 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 2

9. China Merchants Bank - Lợi nhuận: 70,15 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 3

8. Bank of Communications - Lợi nhuận: 70,22 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 4

7. Tencent Holdings Ltd - Lợi nhuận: 71,51 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 5

6. Ping An Insurance Co. - Lợi nhuận: 89,09 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 6

5. China Mobile - Lợi nhuận: 114,28 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 7

4. Bank of China - Lợi nhuận: 172,41 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 8

3. Agricultural Bank of China - Lợi nhuận: 192,96 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 9

2. China Construction Bank - Lợi nhuận: 242,26 tỷ NDT

 
Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất Trung Quốc - ảnh 10

1. Industrial and Commercial Bank of China - Lợi nhuận: 286,01 tỷ NDT

 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)