Tăng trưởng kinh tế tháng 7 - Châu Âu phục hồi, Trung Quốc giảm tốc

Hoạt động kinh doanh ở khu vực châu Âu đã mở rộng trong tháng 7 với những dấu hiệu phục hồi nhanh hơn dự đoán sau cú sốc Brexit. Trong khi đó, nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới là Trung Quốc lại có dấu hiệu chững lại khi nhu câù tiêu dùng giảm xuống và tỉ lệ thất nghiệp tăng lên.
Tăng trưởng kinh tế tháng 7 - Châu Âu phục hồi, Trung Quốc giảm tốc


FBNC