Sách Trắng Trung Quốc cam kết khai thác hòa bình Bắc Cực

Theo Tân hoa xã, ngày 26/1, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc ra Sách Trắng cho biết Bắc Kinh đã cam kết khai thác hòa bình Bắc Cực cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực này. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: smartstreetlegal.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: smartstreetlegal.com)

Sách Trắng mang tên "Chính sách Bắc Cực của Trung Quốc" có đoạn viết: "Hòa bình và ổn định ở Bắc Cực là sự đảm bảo quan trọng cho tất cả các hoạt động tại khu vực này, đồng thời phục vụ những lợi ích cơ bản của tất cả các quốc gia, trong đó có Trung Quốc." 

Theo tài liệu này, Bắc Kinh ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp về quyền trên biển và lãnh thổ cũng như lợi ích của tất cả các bên phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và luật pháp quốc tế nói chung, đồng thời ủng hộ những nỗ lực đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực. 

Theo Sách Trắng, Trung Quốc cố gắng tăng cường hợp tác với các nước ở Bắc Cực trong hoạt động tìm kiếm - giải cứu trên biển và trên không, cảnh báo sớm trên biển, phản ứng khẩn cấp, chia sẻ thông tin nhằm giải quyết thỏa đáng các thách thức an ninh như tai nạn trên biển, ô nhiễm môi trường và tội phạm trên biển./.


Vietnam+