Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018

(BĐT) - Thị trường việc làm tốt nhất ở Mỹ trải đều khắp các bang trên quốc gia này, từ California cho đến Iowa hay đến South Carolina.
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018

Mới đây, website nghề nghiệp Zippia vừa đưa ra bảng xếp hạng những thành phố lý tưởng nhất để tìm kiếm việc làm tại Mỹ trong năm 2018. Các thành phố được xếp hạng dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó bao gồm tỷ lệ thất nghiệp hiện tại và mức lương trung bình hàng năm.

Dưới đây là những thành phố hàng đầu trong bảng xếp hạng:

Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 1

Roanoke, Virginia

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,9%

Lương trung bình hàng năm: 43.650 USD

 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 2

Waterloo-Cedar Falls, Iowa

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,7%

Lương trung bình hàng năm: 41.450 USD

 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 3

Ann Arbor, Michigan

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,8%

Lương trung bình hàng năm: 56.160 USD

 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 4

Florence, South Carolina

Tỷ lệ thất nghiệp: 3,2%

Lương trung bình hàng năm: 41.010 USD
 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 5

Blacksburg-Christianburg-Radford, Virginia

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,9%

Lương trung bình hàng năm: 42.960 USD
 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 6

Charleston, South Carolina

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,3%

Lương trung bình hàng năm: 44.500 USD
 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 7

Midland, Texas

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,1%

Lương trung bình hàng năm: 53.190 USD
 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 8

Odessa, Texas

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,8%

Lương trung bình hàng năm: 47.160 USD
 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 9

San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, California

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,6%

Lương trung bình hàng năm: 48.750 USD

 
Những thành phố lý tưởng để tìm việc tại Mỹ trong năm 2018 - ảnh 10

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, California

Tỷ lệ thất nghiệp: 2,4%

Lương trung bình hàng năm: 78.990 USD

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)