Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú?

(BĐT) - Theo Business Insider, Mark Zuckerberg chỉ mất 1 năm để đi lên từ triệu phú thành tỷ phú, trong khi đó ông chủ Amazon – Jeff Bezos cần quãng thời gian là 2 năm.
Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 1

Sheldon Adelson: 41 năm

Giá trị tài sản: 38 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch và CEO của Las Vegas Sands

Tuổi trở thành triệu phú: 27

Tuổi trở thành tỷ phú: 68
Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 2

Lee Shau-Kee: 27 năm

Giá trị tài sản: 30,7 tỷ USD

Nguồn tài sản: Bất động sản

Tuổi trở thành triệu phú: 36

Tuổi trở thành tỷ phú: 63

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 3

Warren Buffett: 26 năm

Giá trị tài sản: 84,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch Berkshire Hathaway

Tuổi trở thành triệu phú:30

Tuổi trở thành tỷ phú: 56

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 4

Carlos Slim: 26 năm

Giá trị tài sản: 71,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch América Móvil

Tuổi trở thành triệu phú: 25

Tuổi trở thành tỷ phú: 51

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 5

Charles Koch: 22 năm

Giá trị tài sản: 60,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: CEO Koch Industries

Tuổi trở thành triệu phú: 31

Tuổi trở thành tỷ phú: 53

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 6

Bernard Arnault: 21 năm

Giá trị tài sản: 79,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch và CEO của LVMH

Tuổi trở thành triệu phú: 27

Tuổi trở thành tỷ phú: 48
Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 7

Michael Bloomberg: 21 năm

Giá trị tài sản: 49,9 tỷ USD

Nguồn tài sản: CEO Bloomberg

Tuổi trở thành triệu phú: 31

Tuổi trở thành tỷ phú: 52

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 8

Amancio Ortega: 16 năm

Giá trị tài sản: 69 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đồng sáng lập Inditex

Tuổi trở thành triệu phú: 49

Tuổi trở thành tỷ phú: 65

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 9

Rob Walton: 14 năm

Giá trị tài sản: 41,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Giám đốc Walmart stores

Tuổi trở thành triệu phú: 34

Tuổi trở thành tỷ phú: 48
Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 10

Li Ka-Shing: 13 năm

Giá trị tài sản: 33,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch CK Hutchison Holdings

Tuổi trở thành triệu phú: 30

Tuổi trở thành tỷ phú: 43

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 11

David Koch: 10 năm

Giá trị tài sản: 60,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Phó Chủ tịch Koch Industries

Tuổi trở thành triệu phú: 39

Tuổi trở thành tỷ phú: 49

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 12

Jim Walton: 10 năm

Giá trị tài sản: 41,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Người thừa kế Walmart; Chủ tịch và CEO Arvest Bank Group Inc.

Tuổi trở thành triệu phú: 34

Tuổi trở thành tỷ phú: 44

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 13

Jack Ma: 10 năm

Giá trị tài sản: 38,2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Nhà sáng lập và Chủ tịch Alibaba Group

Tuổi trở thành triệu phú: 25

Tuổi trở thành tỷ phú: 45

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 14

Hui Ka Yan: 10 năm

Giá trị tài sản: 33,6 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch China Evergrande Group

Tuổi trở thành triệu phú: 41

Tuổi trở thành tỷ phú: 51

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 15

Steve Ballmer: 8 năm

Giá trị tài sản: 36,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Cựu CEO Microsoft; Chủ sở hữu Los Angeles Clippers

Tuổi trở thành triệu phú: 30

Tuổi trở thành tỷ phú: 38

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 16

Larry Ellison: 7 năm

Giá trị tài sản: 55,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Nhà sáng lập và CTO Oracle

Tuổi trở thành triệu phú: 42

Tuổi trở thành tỷ phú: 49
Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 17

Bill Gates: 5 năm

Giá trị tài sản: 90,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đồng sáng lập Microsoft

Tuổi trở thành triệu phú: 26

Tuổi trở thành tỷ phú: 31

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 18

Larry Page: 5 năm

Giá trị tài sản: 47,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đồng sáng lập Google; CEO Alphabet

Tuổi trở thành triệu phú: 25

Tuổi trở thành tỷ phú: 30

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 19

Sergey Brin: 5 năm

Giá trị tài sản: 46 tỷ USD

Nguồn tài sản: Đồng sáng lập Google; Chủ tịch Alphabet

Tuổi trở thành triệu phú: 26

Tuổi trở thành tỷ phú: 31

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 20

Alice Walton: 4 năm

Giá trị tài sản: 41,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Người thừa kế Walmart

Tuổi trở thành triệu phú: 39

Tuổi trở thành tỷ phú: 43

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 21

Ma Huateng: 3 năm

Giá trị tài sản: 44,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Chủ tịch và CEO Tencent Holdings

Tuổi trở thành triệu phú: 33

Tuổi trở thành tỷ phú: 36

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 22

Jeff Bezos: 2 năm

Giá trị tài sản: 114,8 tỷ USD

Nguồn tài sản: Nhà sáng lập và CEO Amazon

Tuổi trở thành triệu phú: 33

Tuổi trở thành tỷ phú: 35

Những người giàu nhất thế giới mất bao lâu để từ triệu phú thành tỷ phú? - ảnh 23

Mark Zuckerberg: 1 năm

Giá trị tài sản: 61,1 tỷ USD

Nguồn tài sản: Nhà sáng lập và CEO Facebook

Tuổi trở thành triệu phú: 22

Tuổi trở thành tỷ phú: 23

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)