Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ

(BĐT) - Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới và chỉ có 7 tiêu bang của Mỹ là không có tỷ phú
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ

Theo danh sách liệt kê những người giàu nhất tại mỗi bang nước Mỹ, tính theo giá trị tài sản tại thời điểm tháng 6/2017, có 18 người giàu có nhờ nhận thừa kế, còn lại là tự thân gây dựng nên gia tài.

Hầu hết, những triệu phú và tỷ phú này đều giàu có từ các lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ và bán lẻ.

Tỷ phú Bill Gates không có tên trong danh sách này bởi ông đã bị Jeff Bezos vượt qua về giá trị tài sản để trở thành người giàu nhất bang Washington và thế giới.

Dưới đây là danh sách các triệu phú và tỷ phú giàu nhất tại mỗi bang nước Mỹ

Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 1
Alabama: Jimmy Rane - 700 triệu USD
 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 2
Alaska: Leonard Hyde, Jonathan Rubini, và gia đình - 340 triệu USD
 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 3
Arizona: Diane Halle - 6 tỷ USD
 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 4
Arkansas: Jim Walton -  38,5 tỷ USD
 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 5

California: Mark Zuckerberg - 62,4 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 6

Colorado: Charles Ergen - 18,8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 7

Connecticut: Ray Dalio - 16,8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 8

Delaware: Robert Gore and Elizabeth Snyder - 720 triệu USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 9

Florida: Thomas Peterffy - 13,2 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 10

Georgia: Jim Kennedy - 12,6 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 11

Hawaii: Pierre Omidyar - 8,9 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 12

Idaho: Frank Vandersloot - 1,9 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 13

Illinois: Ken Griffin - 8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 14

Indiana: Carl Cook -  8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 15

Iowa: Harry Stine - 3,3 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 16

Kansas: Charles Koch - 47,5 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 17

Kentucky: B. Wayne Hughes - 2,7 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 18

Louisiana: Tom Benson và gia đình - 2,6 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 19

Maine: Susan Alfond -  1,4 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 20

Maryland: Ted Lerner - 5,8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 21

Massachusetts: Abigail Johnson - 14,9 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 22

Michigan: Dan Gilbert - 5,9 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 23

Minnesota: Whitney MacMillan -  5,4 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 24

Mississippi: Leslie Lampton - 760 triệu USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 25

Missouri: Stanley Kroenke - 7,5 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 26

Montana: Dennis Washington -  5,9 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 27

Nebraska: Warren Buffett - 76,2 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 28

Nevada: Sheldon Adelson - 35,6 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 29

New Hampshire: Andrea Reimann-Ciardelli -  1,1 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 30

New Jersey: Donald Newhouse -  12 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 31

New Mexico: Mack C. Chase - 700 triệu USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 32

New York: Michael Bloomberg -  50,7 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 33

North Carolina: James Goodnight -  10,1 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 34

North Dakota: Gary Tharaldson - 900 triệu USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 35

Ohio: Les Wexner và gia đình -  6,2 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 36

Oklahoma: Harold Hammvà gia đình - 10,2 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 37

Oregon: Phil Knight và gia đình - 25,1 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 38

Pennsylvania: Mary Alice Dorrance Malone - 3,8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 39
Rhode Island: Jonathan Nelson -  2 tỷ USD
 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 40
South Carolina: Anita Zucker - 3 tỷ USD
 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 41

South Dakota: T. Denny Sanford -  2,1 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 42

Tennessee: Thomas Frist Jr. và gia đình - 8,8 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 43

Texas: Alice Walton -  38,2 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 44

Utah: Gail Miller -  1,2 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 45

Vermont: John Abele -  625 triệu USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 46

Virginia: Jacqueline Mars - 27,6 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 47

Washington: Jeff Bezos - 109 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 48

Wisconsin: John Menard Jr. -  1,6 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 49

Wisconsin: John Menard Jr. - 10,9 tỷ USD

 
Những người giàu nhất tại các bang nước Mỹ - ảnh 50

Wyoming: John Mars -  27,6 tỷ USD

 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)