Những nét chính trong cuộc tranh luận cuối giữa Hillary và Trump

Hai ứng viên tổng thống Mỹ công kích nhau nảy lửa về chính sách đối ngoại, chương trình phúc lợi, năng lực làm lãnh đạo, trong cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày bầu cử. 
Những nét chính trong cuộc tranh luận cuối giữa Hillary và Trump


VnExpress