Nền kinh tế Pháp tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 10 năm qua

Năm 2017, nền kinh tế Pháp đạt mức tăng trưởng 1,9%, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua. 
Mua sắm tại siêu thị ở Pháp. (Nguồn: The National)
Mua sắm tại siêu thị ở Pháp. (Nguồn: The National)

Theo Viện thống kế quốc gia Pháp (INSEE), mức tăng trưởng này nằm trong khoảng dự đoán của cả INSEE và Ngân hàng Trung ương Pháp. Mức tăng 1,9% cũng phản ánh sự cải thiện ấn tượng so với mức tăng trưởng 1,1% của năm 2016. 

Đặc biệt, nền kinh tế Pháp tăng trưởng nhanh trong quý 4 khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0,6%. 

Mức tăng trưởng chung của cả năm 2017 đã đánh dấu một năm thành công vượt ngoài mong đợi bởi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 được Chính phủ Pháp vạch ra là 1,7%. 

INSEE nhận định tăng trưởng trong hoạt động đầu tư là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. So với năm 2016, hoạt động đầu tư của năm 2017 tại Pháp đã tăng 3,7%. 

INSEE hy vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục duy trì trong năm 2018 với mức tăng trưởng của quý 1 và quý 2/2018 dự đoán lần lượt là 0,5% và và 0,4%, trong đó xuất khẩu sẽ là động lực chính. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ giảm bớt trong năm nay xuống khoảng 9,4% so với mức 9,7% hiện nay.

Hiện cả chính phủ và Ngân hàng Trung ương Pháp đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 1,7% trong năm 2018./. 


Vietnam+