Mức độ phân bổ của cải trên toàn cầu

(BĐT) - Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng đói nghèo trên thế giới đã giảm đi đáng kể và có tới hàng triệu người gia nhập hàng ngũ tầng lớp trung lưu – đặc biệt tại Trung Quốc. Mặc dù những thay đổi về kinh tế này là tích cực, song mức độ phân bổ của cải toàn cầu đã thể hiện sự chênh lệch lớn giữa các tầng lớp, theo Credit Suisse.