Mô phỏng hành trình bay 700 km của tên lửa Triều Tiên

Tên lửa Triều Tiên phóng sáng qua được cho là đã bay 700 km và đạt đến độ cao 2.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.