Đức, Pháp, Ý yêu cầu Anh nhanh chóng rời khỏi EU

Các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ý đã lên tiếng yêu cầu Anh không nên phí thời gian và nhanh chóng bắt đầu các thủ tục rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) sau khi có kết quả trưng cầu dân ý Brexit đồng thời cảnh báo việc lấp lửng kéo dài của Anh sẽ dẫn đến sự bế tắc.
Đức, Pháp, Ý yêu cầu Anh nhanh chóng rời khỏi EU


FBNC