Đoàn xe tiêu chuẩn hộ tống Tổng thống Mỹ

Đoàn hộ tống có gần 20 xe đảm nhận các vai trò khác nhau, nhằm bảo đảm an toàn cho tổng thống Mỹ trong mọi tình huống.