Các thị trường đã hoạt động ra sao trong năm 2018?

(BĐT) - Thị trường trong năm 2018 đã chứng kiến nhiều biến động ở khắp các lĩnh vực, bất cứ một sự kiện nào cũng có thể trở thành chất xúc tác cho một cuộc bán tháo hay tăng trưởng.