Các lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng kém lạc quan về kinh tế toàn cầu

Ngày càng có nhiều giám đốc điều hành (CEO) của các công ty kém lạc quan về tương lai trước mắt của kinh tế toàn cầu. Đây là kết quả khảo sát do Công ty tư vấn quốc tế KPMG International thực hiện, được công bố ngày 10/7.
Trụ sở Công ty tư vấn quốc tế KPMG International. (Nguồn: Reuters)
Trụ sở Công ty tư vấn quốc tế KPMG International. (Nguồn: Reuters)
Cuộc khảo sát được tiến hành đối với 1.261 CEO từ 10 nước, theo đó 65% tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong vòng ba năm tới, thấp hơn mức 80% của năm ngoái. Trong số này, chỉ có các CEO ở Mỹ lạc quan hơn năm ngoái về tương lai của kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc khảo sát năm 2016, có 74% trong số CEO ở Mỹ được hỏi ý kiến tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, trong khi tỉ lệ này năm nay là 82%.

Ngoài Mỹ, tại những quốc gia khác, tỷ lệ CEO lạc quan về tương lai kinh tế toàn cầu đều giảm. Riêng tại Nhật Bản, tỷ lệ CEO tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới giảm từ mức 93% của năm ngoái, xuống còn 21% trong năm nay.

Tính theo từng lĩnh vực, 77% CEO trong lĩnh vực ngân hàng tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực này, tiếp đó là lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ với 76%; lĩnh vực năng lượng với 74% và ngành công nghệ với 73% . Lĩnh vực có tỷ lệ lãnh đạo công ty tin tưởng ít nhất là viễn thông với 56% CEO.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, các CEO tại một số nước bày tỏ lo ngại về khả năng của họ trong việc nắm bắt kịp những công nghệ mới. Tại Nhật Bản, 79% CEO được hỏi lo ngại về vấn đề này. Tiếp theo là Ấn Độ với 65%, Trung Quốc với 58% và Australia với 54%/. 


Vietnam+