Các đòn trả đũa thương mại Mỹ - Trung

Chỉ trong vài tháng, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới liên tiếp tung đòn nhằm vào hàng xuất khẩu của nhau để bảo vệ lợi ích quốc gia.