Bitcoin và dịch cúm có điểm gì giống nhau?

Mô hình nghiên cứu của Barclays chia các nhà đầu tư Bitcoin tiềm năng thành 3 nhóm: nhạy cảm, nhiễm bệnh và miễn dịch. Theo đó, khi giá tăng, nhóm “nhiễm bệnh” lây lan điều này qua hình thức “truyền miệng”.

 


VnExpress