Biểu đồ 2.000 năm lịch sử kinh tế thế giới

(BĐT) -  Trước khi bản đồ hay thuốc súng được phát minh, sức mạnh của các cường quốc chủ yếu dựa vào lợi ích kinh tế và địa chính trị.