Bạn đã sẵn sàng “bàn giao” lại công việc của mình cho robot?

(BĐT) -Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, đến năm 2030, sẽ có khoảng 800 triệu lao động trên toàn thế giới sẽ rơi vào cảnh mất việc do tự động hóa.