ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện DOC hiệu quả trên Biển Đông

Cuộc họp lần thứ 12 của các quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc gọi tắt là SOM về thực hiện Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC đã diễn ra vào hôm 09/06 ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Sau cuộc họp, các bên cam kết thực hiện hiệu quả DOC.
ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện DOC hiệu quả trên Biển Đông


FBNC