ASEAN và Trung Quốc cam kết thực hiện DOC hiệu quả trên Biển Đông

Cuộc họp lần thứ 12 của các quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc gọi tắt là SOM về thực hiện Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC đã diễn ra vào hôm 09/06 ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Sau cuộc họp, các bên cam kết thực hiện hiệu quả DOC.


FBNC