Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

(BĐT) - Theo danh sách 100 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2019 được Tạp chí Forbes công bố mới đây, Apple tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu với giá trị thương hiệu đạt 205,5 tỷ USD, tăng 12% so với năm ngoái. Đây cũng là năm đầu tiên một thương hiệu vượt qua ngưỡng 200 tỷ USD.
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Xếp ngay sau nhà sản xuất điện thoại iPhone là Google với 167,7 tỷ USD giá trị thương hiệu, tăng 23%. Microsoft, Amazon và Facebook đứng ở những vị trí tiếp theo với giá trị thương hiệu lần lượt đạt 125,3 tỷ USD, 97 tỷ USD và 88,9 tỷ USD.

Dưới đây là Top 10 thương hiệu có giá trị nhất thế giới trong năm 2019, theo Forbes.

Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 1
1. Apple - Giá trị thương hiệu 2019: 205,5 tỷ USD 
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 2
2. Google - Giá trị thương hiệu 2019: 136,2 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 3
3. Microsoft - Giá trị thương hiệu 2019: 110,2 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 4
4. Amazon - Giá trị thương hiệu 2019: 97 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 5
5. Facebook - Giá trị thương hiệu 2019: 88,9 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 6
6. Coca-Cola - Giá trị thương hiệu 2019: 59,2 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 7
7. Samsung - Giá trị thương hiệu 2019:  53,1 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 8
8. Disney - Giá trị thương hiệu 2019: 52,2 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 9
9. Toyota - Giá trị thương hiệu 2019: 44,6 tỷ USD
 
Apple dẫn đầu các thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019 - ảnh 10
10. McDonald's - Giá trị thương hiệu 2019: 43,8 tỷ USD
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)