5.000 nhân viên Trung Quốc xếp hàng từ 2h sáng chờ sếp lì xì

Hơn 5.000 nhân viên Tencent hôm nay xếp hàng quanh trụ sở công ty chờ mừng tuổi, có người đến sớm từ 2h.