5 tỷ phú trẻ tuổi nhất nước Mỹ

Hai trong số 5 tỷ phú trẻ tuổi nhất nước Mỹ là làm giàu tự thân ở độ tuổi hai mươi và có đến 14 tỷ phú dưới 40 tuổi.