25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia

(BĐT) - Doanh thu hàng năm của các tập đoàn khổng lồ như Apple, Microsoft và Walmart luôn là rất lớn, thậm chí những con số này lớn đến mức cao hơn cả GDP của nhiều quốc gia trên toàn cầu.

Dưới đây là những doanh nghiệp có doanh thu hàng năm lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia, theo Business Insider.

25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 1

Doanh thu của Spotify trong năm 2017 vượt trên GDP của Mauritania

GDP của Mauritania trong năm 2016 là 4,755 tỷ USD

Doanh thu của Spotify trong năm 2017 là 4,794 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 2

Netflix có doanh thu trong năm 2017 cao hơn GDP của Malta

GDP của Malta trong năm 2016 là 11,278 tỷ USD

Doanh thu của Netflix trong năm 2017 là 11,693 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 3

Doanh thu năm 2017 của Tesla vượt qua GDP của Albania

GDP của Albania trong năm 2016 là 11,865 tỷ USD

Doanh thu của Tesla trong năm 2017 là 12 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 4

Năm 2017, Visa đem về doanh thu nhiều hơn GDP của Bosnia và Herzegovina

GDP của Bosnia và Herzegovina trong năm 2016 là 16,917 tỷ USD

Doanh thu của Visa trong năm 2017 là 18,358 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 5

Doanh thu của El Corte Inglés trong năm 2017 xếp trên GDP của Libya

GDP của Libya trong năm 2016 là 18,503 tỷ USD

Doanh thu của El Corte Inglés trong năm 2017 là 18,539 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 6

Starbucks có doanh thu lớn hơn GDP của Trinidad và Tobago

GDP của Trinidad và Tobago trong năm 2016 là 22,296 tỷ USD

Doanh thu của Starbucks trong năm 2017 là 22,386 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 7

Doanh thu năm 2017 của McDonald’s lớn hơn GDP của New Guinea

GDP của New Guinea trong năm 2016 là 22,568 tỷ USD

Doanh thu của McDonald’s trong năm 2017 là 22,820 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 8

Mercadona có doanh thu năm 2017 vượt trên GDP của Nepal

GDP của Nepal trong năm 2016 là 21,132 tỷ USD

Doanh thu của Mercadona trong năm 2017 là 25,061 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 9

BBVA đem về doanh thu năm 2017 cao hơn GDP của Estonia

GDP của Estonia trong năm 2016 là 23,348 tỷ USD

Doanh thu của BBVA trong năm 2017 là 30,229 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 10

Doanh thu năm 2017 của Inditex lớn hơn GDP của Paraguay

GDP của Paraguay trong năm 2016 là 27,424 tỷ USD

Doanh thu của Inditex trong năm 2017 là 30,355 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 11

Walt Disney có doanh thu năm 2017 xếp trên GDP của Bulgaria

GDP của Bulgaria trong năm 2016 là 53,236 tỷ USD

Doanh thu của Walt Disney trong năm 2017 là 55,137 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 12

Năm 2017, Banco Santader có doanh thu cao hơn GDP của Panama

GDP của Panama trong năm 2016 là 57,821 tỷ USD

Doanh thu của Banco Santader trong năm 2017 là 58,089 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 13

Doanh thu năm 2017 của Telefónica lớn hơn GDP của Luxembourg

GDP của Luxembourg trong năm 2016 là 58,655 tỷ USD

Doanh thu của Telefónica trong năm 2017 là 62,341 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 14

Johnson & Johnson có doanh thu trong năm 2017 cao hơn GDP của Ethiopia

GDP của Ethiopia trong năm 2016 là 73,151 tỷ USD

Doanh thu của Johnson & Johnson trong năm 2017 là 76,450 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 15

Doanh thu của Microsoft trong năm 2017 vượt trên GDP của Slovakia

GDP của Slovakia trong năm 2016 là 89,806 tỷ USD

Doanh thu của Microsoft trong năm 2017 là 89,950 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 16

Năm 2017, Nike đạt doanh thu lớn hơn cả GDP của Camreroon

GDP của Cameroon trong năm 2016 là 32,230 tỷ USD

Doanh thu của Nike trong năm 2017 là 34,4 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 17

Coca-Cola có doanh thu năm 2017 cao hơn GDP của Bolivia

GDP của Bolivia trong năm 2016 là 34,053 tỷ USD

Doanh thu của Coca-Cola trong năm 2017 là 35,410 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 18

Doanh thu năm 2017 của Iberdrola vượt GDP của Bờ Biển Ngà

GDP của Bờ Biển Ngà trong năm 2016 là 36,375 tỷ USD

Doanh thu của Iberdrola trong năm 2017 là 37,299 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 19

Doanh thu của Facebook trong năm 2017 lớn hơn GDP của Serbia

GDP của Serbia trong năm 2016 là 38,3 tỷ USD

Doanh thu của Facebook trong năm 2017 là 39,3 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 20

Repsol có doanh thu năm 2017 cao hơn GDP của Lebanon

GDP của Lebanon trong năm 2016 là 49,611 tỷ USD

Doanh thu của Repsol trong năm 2017 là 49,747 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 21

Doanh thu của Alphabet – công ty mẹ của Google – vượt trên GDP của Puerto Rico

GDP của Puerto Rico trong năm 2016 là 105,035 tỷ USD

Doanh thu của Alphabet trong năm 2017 là 110,9 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 22

Doanh thu của Amazon trong năm 2017 lớn hơn GDP của Kuwait

GDP của Kuwait trong năm 2016 là 110,873 tỷ USD

Doanh thu của Amazon trong năm 2017 là 117,9 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 23

Apple có doanh thu năm 2017 cao hơn GDP của Bồ Đào Nha

GDP của Bồ Đào Nha trong năm 2016 là 205,260 tỷ USD

Doanh thu của Apple trong năm 2017 là 229,234 tỷ USD
 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 24

Năm 2017, Volkswagen có doanh thu lớn hơn GDP của Chile

GDP của Chile trong năm 2016 là 250,008 tỷ USD

Doanh thu của Volkswagen trong năm 2017 là 276,264 tỷ USD

 
25 “ông lớn” có doanh thu lớn hơn cả GDP nhiều quốc gia - ảnh 25

Walmart có doanh thu năm 2017 xếp trên GDP của Bỉ

GDP của Bỉ trong năm 2016 là 468,148 tỷ USD

Doanh thu của Walmart trong năm 2017 là 485,873 tỷ USD

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)