20 hãng công nghệ lớn nhất thế giới đều của Mỹ và Trung Quốc

Các công ty này có tổng giá trị 5,9 nghìn tỷ USD...