12 giờ cháy tháp chung cư 24 tầng tại London

Ngọn lửa bùng phát lúc gần 1h sáng ngày 14/6, khiến 200 lính cứu hỏa mất hơn 12 tiếng để kiểm soát.