10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới

(BĐT) - Theo báo cáo mới đây của Hãng tư vấn Knight Frank, thế giới hiện có 198.342 cá nhân siêu giàu – những người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD.Những triệu phú và tỷ phú này hầu hết xu hướng tập trung tại một số thành phố đẳng cấp. Dưới đây là 10 thành phố hàng đầu tập trung nhiều người thuộc giới siêu giàu.
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 1
1. London - Số lượng cá nhân siêu giàu: 4.944
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 2
2. Tokyo - Số lượng cá nhân siêu giàu: 3.732
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 3
3. Singapore - Số lượng cá nhân siêu giàu: 3.598
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 4
4. New York - Số lượng cá nhân siêu giàu: 3.378
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 5
5. Bắc Kinh - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.673
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 6
6. Paris - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.667
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 7
7. Seoul - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.594
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 8
8. Đài Bắc - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.519
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 9
9. Zurich - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.507
 
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới - ảnh 10
10. Sao Paulo - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.352
 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)