10 nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới năm 2019

(BĐT) - Theo Bloomberg Innovation Index, Hàn Quốc được xếp hạng là nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới trong năm 2019. Tiếp đến là Đức và Phần Lan.