10 cổ phiếu lớn nhất đang được Warrent Buffett nắm giữ

(BĐT) - Theo CNBC,trong 10 cổ phiếu lớn nhất mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đang nắm giữ, có tới một nửa là cố phiếu các ngân hàng Mỹ.