1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại

(BĐT) - Theo báo cáo của Viện Chính sách Kinh tế Mỹ, bất bình đẳng thu nhập đang là một vấn đề dai dẳng tại Mỹ, và trở nên tồi tệ hơn “ở mọi bang nước Mỹ kể từ thập niên 1970”.
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại

Top 1% người giàu nước Mỹ có mức thu nhập trung bình hàng năm đạt 1,32 triệu USD, cao hơn 1 triệu USD so với 99% còn lại – những người chỉ kiếm được trung bình 50.107 USD/năm.

1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 1
Bất bình đẳng trong thu nhập tại Mỹ

Dưới đây là 9 bang có khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn nhất tại Mỹ

1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 2

Bang Connecticut

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 2,5 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 67.700 USD

 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 3

Bang New York

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 2,2 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 49.600 USD

 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 4

Bang Massachusetts

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,9 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 61.700 USD
 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 5

Bang Wyoming

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,9 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 60.900 USD
 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 6

Bang California

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,7 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 55.200 USD

 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 7

Bang New Jersey

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,6 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 65.100 USD
 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 8

Bang Florida

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,5 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 39.100 USD

 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 9

Bang Illinois

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,4 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 52.200 USD
 
1% giới giàu Mỹ kiếm được nhiều hơn 1 triệu USD mỗi năm so với 99% còn lại - ảnh 10

Bang Washington

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm người giàu 1%: 1,4 triệu USD

Thu nhập bình quân hàng năm của nhóm 99% còn lại: 57.100 USD

 

Hoàng Hải (Theo báo chí nước ngoài)