Quốc hội khóa XV sẽ họp kỳ bất thường lần thứ 3 vào chiều 18/1

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/1
Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào chiều ngày 18/1

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, UBTVQH quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Dự kiến, Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 18/1 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư