(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cho biết, năm 2020, các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2.282 gói thầu thuộc các dự án đầu tư phát triển với tổng giá gói thầu 14.278 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 13.264 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1.014 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 7%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, có 711 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, 1.509 gói thầu được chỉ định thầu, 3 gói thầu đấu thầu hạn chế, 50 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 2 gói thầu mua sắm trực tiếp và 7 gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng.

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 195 gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên với tổng giá gói thầu 226,7 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 224,8 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,8%. Trong đó có 42 gói thầu xây lắp, 75 gói thầu mua sắm hàng hóa, 70 gói thầu tư vấn và 8 gói thầu phi tư vấn.