(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long (giai đoạn 1).
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quý IV/2018. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu, do chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển.

Tổng vốn đầu tư Dự án là 2.756,6 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng khoảng 2.730 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là khoảng 25,6 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án là 47,21 ha.

Về thời gian, nhà đầu tư trúng thầu sẽ thực hiện theo loại hợp đồng dự án đầu tư sử dụng đất là 84 tháng (bao gồm cả thời gian kinh doanh Dự án). Dự án sẽ xây dựng trong 42 tháng, trong đó giải phóng mặt bằng là 6 tháng, còn lại là thời gian thi công hạ tầng và công trình.