(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 4 xã vùng cao (Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh và Thanh Lâm), huyện Ba Chẽ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu số 09 được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, đóng/mở thầu ngày 7/8/2020. Kết quả, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Sơn Hà - Công ty CP Xây dựng 203. Giá trúng thầu là 92,545 tỷ đồng, giảm 2,2% so với giá gói thầu (94,698 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 540 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Có 3 nhà thầu tham dự, trong đó 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hồng Quảng và Công ty TNHH Ánh Dương.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Sơn Hà có địa chỉ tại Quảng Ninh. Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong hơn 4 năm qua, Công ty được công khai trúng 15 gói thầu. Trong đó, tại những gói thầu quy mô vài chục tỷ đồng, Công ty thường liên danh trúng thầu. Tính từ đầu năm đến nay, Công ty trúng 4 gói thầu với tổng giá trúng thầu trên 160 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng 203 có địa chỉ tại TP. Hải Phòng. Hơn 4 năm qua, Công ty được công bố trúng khoảng 10 gói thầu, quy mô từ trên 4 tỷ đồng đến 160 tỷ đồng. Tại gói thầu có giá trị lớn nhất, Công ty độc lập trúng thầu (Gói thầu số 3.28 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, TP. Hải Phòng; trúng thầu tháng 8/2017).