(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long (bên mời thầu) vừa chọn xong nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10 Xây dựng mới trụ sở liên cơ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND, Trung tâm tổ chức hội nghị và xây dựng Trụ sở liên cơ quan TP. Hạ Long.
Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.1- Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh - Công ty CP Thiết bị PCCC Quảng Ninh - Công ty CP Hato trúng thầu với giá 383,608 tỷ đồng.

Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.1- Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh - Công ty CP Thiết bị PCCC Quảng Ninh - Công ty CP Hato trúng thầu với giá 383,608 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư 532,124 tỷ đồng, do UBND TP. Hạ Long làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách Thành phố. Gói thầu số 10 nêu trên được đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 730 ngày. Đóng thầu ngày 24/2/2020.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.1 - Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh - Công ty CP Thiết bị PCCC Quảng Ninh - Công ty CP Hato, giá trúng thầu là 383,608 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,9%.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 18.1 được công bố trúng 13 gói thầu trong hơn 4 năm qua. Trong đó, tại những gói thầu giá trị trên trăm tỷ đồng, Công ty thường trúng thầu với tư cách thành viên liên danh.

Đối với Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh, ngoài gói thầu nêu trên, Công ty được công bố trúng 1 gói thầu vào tháng 4/2018, với giá trúng thầu là 10,847 tỷ đồng.

Từ cuối năm 2015 trở lại đây, Công ty CP Thiết bị PCCC Quảng Ninh trúng khoảng 20 gói thầu, trong đó, phần lớn là trúng thầu với vai trò nhà thầu liên danh, giá trị từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty CP Hato được công khai trúng 4 gói thầu từ năm 2018 đến nay, trong đó, Gói thầu số 10 nêu trên có giá trị lớn nhất.