(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói và bến bãi xuất sản phẩm tại Tràng An, thị xã Đông Triều của Công ty CP Gốm Đất Việt.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, về mục tiêu và quy mô, Nhà máy Sản xuất gạch ngói được điều chỉnh có công suất 6 triệu m2 sản phẩm (gạch ốp lát, ngói lợp)/năm, so với mục tiêu, quy mô được duyệt trước đó là đầu tư Nhà máy Sản xuất gạch, ngói (tráng men và không tráng men) có công suất 4 triệu m2 sản phẩm/năm... Điều chỉnh diện tích dự án từ 133.967 m2 lên thành 147.129,2 m2.